Phòng Đo lường Âm - Rung

Phòng Đo lường Âm thanh và Rung động (Âm - Rung) thuộc Viện Đo lường Việt Nam có chức năng duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường về âm thanh và rung động.

- Chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực Âm thanh đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 2516/QĐ-BKHC ngày 18/9/2017: ”Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia về mức áp suất âm thanh”;

- Chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực Rung động đã được Thủ Tướng phê duyệt theo Quyết định số 3966/QĐ-BKHC ngày 26/12/2018: “Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia về rung động";

Phòng Đo lường Âm - Rung có các cán bộ là tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư các ngành điện tử và cơ khí;

- Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: ông Hoàng Lê Tuân (email : tuanhl@vmi.gov.vn)
- Phó trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Hằng (email : hangnt@vmi.gov.vn)

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 417 - Nhà D, Số 8 đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3752 4780    |    Fax: 04. 3756 4260
- Email: amrung@vmi.gov.vn

 

 

Khả năng kiểm định, hiệu chuẩn và đo-thử nghiệm

Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định)
Tên phương tiện đo Phạm vi đo Cấp chính xác
Phương tiện đo mức âm Tần số: (20 ÷ 16 000) Hz
Mức áp suất âm: (20 ÷ 140) dB
IEC 61672-1, IEC 60651:1979
Phương tiện đo rung động Tần số: (10 Hz ÷ 10 000) Hz
Mức gia tốc rung/ mức rung có dải tần (2 ÷ 80) Hz
3 %
Khả năng kiểm định/ hiệu chuẩn các chuẩn đo lường
Tên chuẩn đo lường Phạm vi đo Cấp chính xác
Microphone chuẩn phòng thí nghiệm LS1 IEC 61094-1, loại 1 inch 0,04 dB
Microphone chuẩn phòng thí nghiệm LS2 IEC 61094-1, loại 1/2 inch 0,04 dB
Microphone chuẩn công tác IEC 61094-1, loại 1/2 inch, loại 1 inch 0,07 dB
Bộ chuẩn âm đa tần số Tần số: (20 ÷ 20 000) Hz 0,07 dB
Cảm biến gia tốc tham chiếu Tần số: (10 ÷ 10 000) Hz 0,3 %
Bộ chuẩn rung đa tần số Tần số: (10 ÷ 10 000) Hz 1,5 %
Khả năng hiệu chuẩn phương tiện đo
TT Chuẩn / thiết bị đo Phạm vi đo Quy trình hiệu chuẩn Độ không đảm bảo đo
1 Microphone đo lường IEC 61094-4, loại ½ inch, 1 inch VMI-CP 84:2019 (IEC 61094-5)
V09.M-04.17(IEC 61094-5)
0,07 dB
2 Phương tiện đo mức âm IEC 61672-1, IEC 60651:1979 VMI-CP 82:2019 (IEC 61672-3) 0,2 dB
3 Cảm biến rung Tần số: (10 ÷ 10 000  ) Hz
Gia tốc: (10 ÷ 200) m/s2
VMI CP-57:2018 (ISO 16063-21) 0,8 %
4 Phương tiện đo rung động Tần số: (10 ÷ 10 000) Hz
Gia tốc: (10 ÷ 200) m/s2
VMI-CP 102:2019 3 %

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city

COPYRIGHT©2015 - VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (VIETNAM METROLOGY INSTITUTE)

Địa chỉ: Nhà D - Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: dịch vụ KHKT Đo lường (024) 3791 4876 | 3755 8114 | 3758 5094 | Fax: (024) 3756 4260

Email: vmi@vmi.gov.vn


 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ