Giới thiệu

Trung tâm Ứng dụng và Phát triển khoa học công nghệ đo lường là đơn vị chức năng thuộc Viện Đo lường Việt Nam;

Địa chỉ liên hệ: Nhà D; Số 8 - Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại bộ phận nhận mẫu 024 3791 4876     |     bộ phận trả mẫu 024 32121 956     |     Fax: 024 3836 4260

Chức năng, nhiệm vụ

- Phối hợp với các phòng đo lường tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học, kỹ thuật về đo lường;

- Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, chế tạo, sửa chữa, trang bị, thử nghiệm các chuẩn đo lường, phương tiện đo và các thiết bị khoa học công nghệ khác;

- Tổ chức đào tạo, tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá năng lực kỹ thuật của Viện đến các tổ chức, cá nhân liên quan;

- Tiến hành nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định lĩnh vực đo lường Y tế;

- Theo dõi, quản lý, tổ chức cấp phát phôi giấy chứng nhận, tem các loại;

- Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo phân cấp của Viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Nhân sự

Phó Giám đốc: Ông Lê Anh Tuấn
E-mail: tuanla@vmi.gov.vn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ