THAM GIA CÁC TỔ CHỨC ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ

1. Chương trình Đo lường Châu Á - Thái Bình Dương APMP (Asia - Pacific Metrology Programme)

- Viện Đo lường Việt Nam là thành viên chính thức của APMP từ năm 1992;

- Tháng 11/2002, Trung Tâm Đo Lường đã tổ chức thành công Hội nghị  toàn thể APMP - GA lần thứ 18 tổ chức tại Khách sạn Hà Nội Melia với sự tham gia của hơn 20 nước thành viên APMP và các tổ chức đo lường Quốc tế khác

- Hội nghị lần thứ 18th  APMP - GA đã bầu Giám đốc Viện Đo lường Việt Nam là Chủ tịch  APMP - DEC và uỷ viên Ban điều hành APMP - EC nhiệm kỳ 2003 – 2004

- Tham gia tích cực vào các hoạt động của APMP cũng như nhiều chương trình so sánh vòng chuẩn đo lường với các nước thành viên APMP như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Hồng Kông, Singapore, Philippines, Pakistan, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia ...

2. Hội nghị toàn thể về Cân - Đo CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures)

- Viện Đo lường Việt Nam là đơn vị đại diện cho Tổng cục TCĐLCL tham gia CGPM với tư cách là Thành viên hợp tác từ năm 2003;

- Viện Đo lường Việt Nam tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đo lường CGPM MRA (CGPM Mutual Recognition Arrangement) từ năm 2004: 04 lĩnh vực đo lường độ dài, khối lượng, nhiệt, thời gian-tần số đã được các chuyên gia quốc tế đánh giá công nhận khả năng đo lường hiệu chuẩn (CMC Peer Review) vào tháng 11/2008;

3. Tổ chức Đo lường hợp pháp quốc tế OIML (International Organisation of Legal Metrology)

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là thành viên chính thức của OIML từ năm 2003;

- Viện Đo lường Việt Nam tham gia các hoạt động của OIML theo chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

4. Diễn đàn Đo lường hợp pháp Châu Á - Thái Bình Dương APLMF (Asia - Pacific Legal Metrology Forum)

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là thành viên chính thức của APLMF từ năm 1995;

- Viện Đo lường Việt Nam đã tham gia các chương trình so sánh chuẩn đo lường do APLMF tổ chức;

- Hàng năm, Viện Đo lường Việt Nam đều tham gia vào hội nghị thường niên do APLMF tổ chức;

Ngoài các tổ chức trên, Viện Đo lường Việt Nam còn tham gia trong lĩnh vực trao đổi thông tin, tham gia so sánh chuẩn Đo lường, thử nghiệm thành thạo và các chương trình hoạt động của các tổ chức như APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), BIPM (The Bureau International des Poids et Mesures – France);

Bên cạnh đó, các cán bộ của Viện Đo lường Việt Nam cũng đã tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, kỹ thuật đo lường do các tổ chức quốc tế tổ chức như AOTS, JICA (Nhật Bản), KOICA (Hàn Quốc), TICA (Thái Lan), … và tham gia một số dự án nhằm tăng cường tiềm lực đo lường của UNIDO và Cộng đồng Châu Âu (ETV2),...

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ