HỢP TÁC VỚI CÁC VIỆN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA

Viện Đo lường Việt Nam có quan hệ hợp tác thường xuyên với một số Viện Đo lường quốc gia khác trong các lĩnh vực: trao đổi chuyên gia nhằm tư vấn xây dựng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia và đào tạo chuyên sâu về đo lường, liên kết chuẩn, so sánh song phương về chuẩn đo lường, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng đo cũng như tham gia MRA về đo lường, thực hiện các dự án nghiên cứu chung về đo lường, …

Hàn QuốcViện nghiên cứu Chuẩn và Khoa học Hàn Quốc (Korea Research Institute of  Standards and Science - KRISS)
- Viện Đo lường Việt Nam đã xúc tiến quan hệ KRISS trên cơ sở hợp tác song phương, xây dựng chương trình hợp tác và ký bản ghi nhớ hợp tác về đo lường (Memorandum of Understanding - MoU) với KRISS (MoU ký lần đầu tiên vào năm 1997);
- Theo chương trình hợp tác này, các cán bộ của Trung tâm sẽ được đào tạo ngắn hạn tại KRISS nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về đo lường, các hoạt động nhằm trao đổi thông tin về đo lường giữa hai bên và quốc tế;
- Các chuẩn của Viện Đo lường Việt Nam được hiệu chuẩn định kỳ tại KRISS- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác về đo lường theo Nghị định thư với Hàn Quốc (2004-2005);
Tiếp tục xây dựng nhiệm vụ hợp tác về đo lường theo nghị định thư với Hà Quốc gia đoạn 2010-2011;
Thái LanViện Đo lường Quốc gia Thái Lan (NIMT)
- Viện Đo lường Việt Nam đã xúc tiến quan hệ NIMT trên cơ sở hợp tác song phương, xây dựng chương trình hợp tác và ký bản ghi nhớ hợp tác về đo lường MoU với NIMT năm 2005;
- Trên cơ sở MoU này Hai bên tiến hành các hoạt động trao đổi chuyên gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm về đo lường, đào tạo nâng cao kỹ năng đo lường, thực hiện một số so sánh song phương trong các lĩnh vực độ cứng, áp suất, DTLL, …
- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác về KHCN theo Nghị định thư (2005-2006);
- Tiến hành một số hoạt động nghiên cứu chung mà hai bên cùng quan tâm;
Trung QuốcViện Đo lường Quốc gia Trung Quốc (National Institute of Metrology - NIM) 
- Từ tháng 8 năm 2000 Viện Đo lường Việt Nam và NIM đã ký bản ghi nhớ (MoU) trong chương trình hợp tác với NIM 
- Viện Đo lường Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ của NIM về đào tạo cán bộ, liên kết chuẩn (năm 2002);
- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác về KHCN theo Nghị định thư (2006-2007);
AustraliaViện Đo lường Úc (National Measurement Institute Australia – NMIA) 
Viện Đo lường Việt Nam và Viện Đo lường Úc đã có quan hệ hợp tác trao đổi trong lĩnh vực đo lường như trong giai đoạn 1995 – 2000.  Viện Đo lường Việt Nam đã được viện đo lường Úc hỗ trợ một số trang thiết bị, đào tạo cán bộ, trao đổi thông tin, nghiệp vụ chuyên môn,... Hàng năm, hai bên vẫn duy trì so sánh số liệu thời gian chuẩn UTC của Viện Đo lường Việt Nam và UTC của Úc;
ĐứcViện Đo lường Đức PTB (Physikalisch - Technische Bundesanstalt)
Viện Đo lường Việt Nam đã hợp tác với PTB về các lĩnh vực: đào tạo cán bộ, trao đổi tư vấn hệ thống chất     lượng, tư vấn xây dựng Trung tâm ĐLVN tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, các chương trình hội nghị, hội thảo,...
Nhật BảnViện Đo lường quốc gia Nhật Bản (National Metrology Institute of Japan - NMIJ)
Viện Đo lường Việt Nam đã hợp tác với NMIJ về các lĩnh vực: đào tạo cán bộ, hỗ trợ đánh giá hệ thống chất lượng, các chương trình hội nghị, hội thảo,...
CHDCND Triều TiênViện Chất lượng và Đo lường Nhà nước (Central Institute of Quality and Metrology - CIQM)
Tiến hành một số hoạt động hợp tác như: trao đổi chuyên gia, đào tạo các lĩnh vực đo lường thời gian - tần số, hóa lý – mẫu chuẩn, nhiệt,...
CHDCND LàoCục sở hữu Trí tuệ và Tiêu chuẩn Đo lường; 
Viện Đo lường Quốc gia nước CHDCND Lào;
- Theo chương trình hợp tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với Lào, Viện Đo lường Việt Nam  tham gia giúp xây dựng phương án thành lập Trung tâm Đo lường quốc gia Lào (nay là Viện Đo lường Quốc gia Lào) và giúp đào tạo cán bộ đo lường của Lào về quản lý đo lường, khối lượng dung tích, điện, áp suất trong giai đoạn 2001 – 2005;
- Trung tâm ĐLVN đã cung cấp chuẩn đo lường và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho Viện Đo lường Quốc gia Lào các lĩnh vực khối lượng, DTLL (trong khuôn khổ dự án do New Zealand tài trợ);
- Đang xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo Nghị định thư với Lào giai đoạn 2010-2011: tăng cường chuẩn đo lường lĩnh vực điện, đào tạo chuyên môn đo lường lĩnh vực điện, DTLL, khối lượng;
Liên bang NgaViện Nghiên cứu Đo lường Liên bang Nga (The Russian Research Institute of Metrological Service – VNIIMS) 
Cuối năm 2002, Viện Đo lường Việt Nam và VNIIOFI đã ký bản ghi nhớ (MoU) về việc hợp tác giữa hai Viện trong lĩnh vực đo lường, cụ thể là trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm liên quan đến hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, khả năng đào tạo cán bộ đo lường,...
Nam PhiViện Đo lường quốc gia Nam Phi (National Metrology Laboratory - CSIR)
Tiến hành chương trình so sánh song phương lĩnh vực đo lường nhiệt năm 2008, phục vụ cho CMC peer review;
SlovakiaViện Đo lường quốc gia Slovakia (Slovak Institute of Metrology – SMU)
Viện Đo lường Việt Nam và SMU đã xúc tiến trao đổi về hợp tác song phương, hiện đang xây dựng chương trình hợp tác về đo lường trong một số lĩnh vực như DTLL, Điện,...

 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ