Viện Đo lường Việt Nam có hơn 160 cán bộ gồm: tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên và 12 phòng đo lường thuộc nhiều lĩnh vực: độ dài, khối lượng, lực-độ cứng, áp suất, dung tích-lưu lượng, hoá lý-mẫu chuẩn, điện, điện từ trường, thời gian-tần số, nhiệt, quang, âm-rung

Tất cả các phòng đo lường thuộc Viện Đo lường Việt Nam đều xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 và được Văn phòng công nhận chất lượng (Bureau of Accreditation - BoA) công nhận với mã số VILAS 072

Chi tiết các phép đo được BoA công nhận mời tham khảo tại website: http://www.boa.gov.vn/to-chuc-duoc-cong-nhan/phong-thi-nghiem/

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ