Ban lãnh đạo

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
TS. Ngô Thị Ngọc Hà Viện trưởng 3 836 1130 ngoha@vmi.gov.vn
ThS. Nguyễn Thị Kim Dung Phó viện trưởng 3 756 7121 dungntk@vmi.gov.vn
ThS. Nguyễn Anh Sơn Phó viện trưởng   sonna@vmi.gov.vn

Sơ đồ tổ chức

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ