- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ quyết định số 1252/QĐ-TĐC ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam.

Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam quyết định:

- Công khai số liệu việc cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2020 của Viện Đo lường Việt Nam (theo file đính kèm)

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tải file đính kèm:

 

(Nguồn tin: Văn phòng Viện)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ