Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Viện Đo lường Việt Nam đã vinh dự đón tiếp ông Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ), đến tham dự và phát biểu tại hội nghị với chủ đề “Triển khai Tầm nhìn STAMEQ về Hợp tác để Phát triển Toàn diện”, cùng với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.

Ông Hà Minh Hiệp phát biểu khai mạc hội nghị

Mở đầu bài phát biểu, ông Hà Minh Hiệp đã đưa ra các điểm cần cải thiện nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của STAMEQ: nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của STAMEQ, tăng cường kết nối quốc tế, nâng cao ý thức đóng góp, thúc đẩy đổi mới, nâng cao kiến thức chuyên môn và khuyến khích sự chia sẻ và học hỏi.

Ông nhấn mạnh rằng toàn thể các cán bộ cần thể hiện sự tự hào và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế và am hiểu đối tác quốc tế. Việc đóng góp cho sự phát triển của STAMEQ cần được coi trọng để giữ vững và mở rộng thị trường. Đồng thời lãnh đạo các cấp trong đơn vị cần có kế hoạch và động lực để khuyến khích nhân viên sáng tạo và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới.

Các cán bộ của STAMEQ cần kiên trì học hỏi và trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tạo động lực chia sẻ kiến thức và xây dựng môi trường học hỏi hiệu quả. Ông Hiệp cũng đề xuất ba mục tiêu cần hướng đến cho STAMEQ: gắn kết lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, thay đổi văn hóa cơ cấu và phát triển con người. Ông nhấn mạnh cần nâng cao ý thức đồng đội, tạo động lực chung cho sự phát triển. Văn hóa cơ cấu cần khuyến khích tinh thần chủ động, mọi người cùng tham gia vào các dự án thay vì tập trung quyền lực vào một vài cá nhân. Môi trường làm việc cần chuyên nghiệp, khuyến khích học hỏi, sáng tạo và nâng cao năng lực cho nhân viên. Ngoài ra ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "hun đúc" tinh thần STAMEQ, tăng cường học tập, đoàn kết, cống hiến và xây dựng văn hóa hợp tác chia sẻ lẫn nhau giữa các đơn vị trong Tổng cục. Ông khẳng định Viện Đo lường Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tầm nhìn này. Viện sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp và tổ chức tiếp cận các giải pháp đo lường tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

 

Ông Hà Minh Hiệp chia sẻ về tầm nhìn STAMEQ

Nhìn chung, các ý kiến chia sẻ tại hội nghị đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng mạnh mẽ và thống nhất, hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của mọi ngành công nghiệp.

Hội nghị kết thúc với sự cam kết của các bên tham gia về việc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm đạt được những mục tiêu đề ra trong tầm nhìn STAMEQ. Hội nghị đã mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời khẳng định quyết tâm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nói chung và Viện Đo lường Việt Nam nói riêng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống đo lường chất lượng quốc gia vững mạnh và tiên tiến.

 

Nguồn: Lê Ngọc Hiếu – Đoàn Thanh niên

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ