Sáng ngày 05 tháng 4 năm 2024, Viện Đo Lường Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo với chủ đề quan trọng "Phát triển chuẩn Đo lường Quốc gia và phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động đo lường". Hội thảo đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy lĩnh vực đo lường ở Việt Nam, với sự tham gia đồng thuận của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, ông Hà Minh Hiệp – Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, trong 2 năm qua, hoạt động đo lường có nhiều khởi sắc, nổi bật là đã xây dựng 25 tài liệu kỹ thuật đo cho các lĩnh vực đo lường; tham gia chương trình so sánh liên phòng ở cấp quốc tế…

Theo ông Hà Minh Hiệp, trước đây, chúng ta tiếp cận đo lường dưới góc độ khoa học và chính xác nhưng hiện nay, với sự phát triển của những xu thế mới trên thế giới, hoạt động đo lường nếu chỉ dừng lại ở khoa học và chính xác sẽ khó có thể kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

Trong bối cảnh đó, trong 2 năm nay, Viện Đo lường Việt Nam đã có nhiều hoạt động như tích cực phát triển chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nhấn mạnh chủ đề phát triển chuẩn đo lường quốc gia và phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động đo lường của Hội thảo, ông Hà Minh Hiệp cho rằng đây là những vấn đề hết sức quan trọng, qua những trao đổi tại Hội thảo sẽ giúp Ban Tổ chức có thêm thông tin để kiện toàn công tác quản lý nhà nước và phát triển chuẩn đo lường quốc gia.

Giới thiệu về Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030 tại Hội thảo, ông Trần Quý Giầu - Vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, Quyết định số 1488/QĐ-Ttg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến 2030 có mục tiêu chung phát triển chuẩn đo lường quốc gia theo hướng hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước về đo lường trong giai đoạn mới; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

Cùng với các mục tiêu cụ thể, Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp bao gồm tập trung, ưu tiên nguồn lực triển khai, phát triển các chuẩn đo lường quốc gia được phê duyệt tại QĐ 1488/QĐ-TTg.

Phát triển chuẩn đo lường quốc gia đáp ứng các yêu cầu về sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam; bảo đảm chuẩn đo lường quốc gia được dẫn xuất đến chuẩn chính đang sử dụng trong các ngành kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng…

Ngày 7/3/2024, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Lê Xuân Định đã ký ban hành Quyết định số 351/QĐ-BKHCN phê duyệt Kế hoạch triển khai Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ do Bộ Khoa học và công nghệ cũng như các nhiệm vụ do các bộ, địa phương chủ trì triển khai thực hiện.

Báo cáo Kết quả nghiên cứu xây dựng các bộ tài liệu kỹ thuật đo cho các lĩnh vực đo lường giai đoạn 2021-2023 tại Hội thảo, TS Ngô Thị Ngọc Hà - Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam cho biết, ngày 10/8/2018,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996).

Triển khai Đề án 996, nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng các bộ tài liệu kỹ thuật đo cho các lĩnh vực đo lường giai đoạn 2021-2023” được hình thành nhằm thống nhất nguồn tài liệu phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

Đến nay, nhiệm vụ đã hoàn thành theo đúng thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về tiến độ và các sản phẩm đúng theo yêu cầu. Đây là lần đầu tiên các tài liệu về kỹ thuật đo cho các lĩnh vực đo lường được xây dựng có hệ thống.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong công tác hoạt động đo lường ở địa phương, đơn vị; việc phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đo lường; việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030...

 

 

Nguồn: https://baophapluat.vn/phoi-hop-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-do-luong-post508716.html

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ