Trong ngày Đo lường Thế giới năm nay (20/5/2024), ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế kết hợp OIML - Tổ chức chức Đo lường pháp quyền Quốc tế để tập trung giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững và đưa ra các giải pháp cho thách thức toàn cầu.

Các vấn đề về năng lượng tái tạo, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả chúng ta. Để xây dựng một nền kinh tế toàn cầu bền vững, điều quan trọng hơn hết là phải có những phép đo lường chính xác. Thông qua mối quan hệ đối tác kéo dài hơn 5 thập kỷ, ISO và OIML tạo nền tảng để các quốc gia trên thế giới có thể ban hành các quyết định dựa trên dữ liệu và phát triển chính sách theo hướng phát triển bền vững.

Việc tập hợp các chuyên gia từ các tổ chức như OIML và CASCO để chia sẻ kiến ​​thức, tạo cơ hội cho ISO xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện, trên cơ sở sự đồng thuận từ các bên liên quan, phù hợp với các yêu cầu của thị trường, vừa để hỗ trợ hoạt động đổi mới, vừa cung cấp các giải pháp cho thách thức toàn cầu. Các tiêu chuẩn quốc tế là một cơ sở rõ ràng và thiết thực để các cá nhân, tổ chức và Chính phủ có những lựa chọn sáng suốt và tiến hành các hoạt động phát triển bền vững vì một tương lai tốt đẹp hơn.

 

ISO celebrates World Metrology Day 2024

This World Metrology Day, ISO joins OIML - Organisation Internationale de Métrologie Légale to focus on addressing sustainability issues and providing solutions to global challenges.

Renewable energy, biodiversity loss and pollution profoundly affect us all. It's more vital than ever to have accurate measurements when it comes to establishing a sustainable global economy. Through a partnership spanning over five decades, ISO and OIML provide the world with foundations for data-driven decision-making and policy development in sustainability.

Bringing together experts such as OIML and CASCO to share knowledge enables ISO to develop voluntary, consensus-based, market-relevant International Standards that not only support innovation but provide solutions to global challenges. They offer a clear and practical way for individuals, organizations, and governments to make informed choices and implement sustainable practices for a more sustainable future.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ