Chủ đề Ngày Đo lường thế giới 2024 nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Đo lường, đồng thời gửi thông điệp trách nhiệm tập thể bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Theo đó, các phép đo chính xác là nền tảng của việc xây dựng chính sách và nghiên cứu môi trường, tạo điều kiện để chúng ta hiểu và xử trí các thách thức môi trường phức tạp như: biến đổi khí hậu, ô nhiễm và cạn kiệt tài nguyên.

Ngoài ra, chủ đề Sự bền vững” sẽ khuyến khích chúng ta tiếp tục khai phá Đo lường để từ đó, đóng góp vào việc cải thiện đời sống. Ví dụ, Đo lường có vai trò quan trọng trong tính toán carbon, nó có thể bao phủ một phạm vi rộng các hoạt động gồm việc đo chính xác, tính toán, giám sát, báo cáo, đánh giá chất gây ô nhiễm,… Đồng thời, các chương trình tính toán carbon và các biện pháp quản lý khác để bảo vệ môi trường cần có dữ liệu tin cậy, dựa trên những phép đo chất gây ô nhiễm tiềm ẩn có trong môi trường chính xác tới một phần tỷ (10-9).

Bên cạnh đó, Đo lường còn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của UNESCO như: thương mại công bằng và minh bạch trên cơ sở phục vụ của Đo lường pháp định nhằm cải thiện điều kiện kinh tế cho tất cả chúng ta và hỗ trợ giảm nghèo; đánh giá tác động khí hậu phải dựa vào công nghệ đo lường để định lượng các khí thải và các biến số khí hậu…

Hưởng ứng Ngày Đo lường 20/5 năm nay, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đo lường hôm nay vì ngày mai bền vững” vào ngày 20/5 tại TP. Hải Phòng với sự tham dự của các cơ quan, ban ngành TW, địa phương, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Đo lường, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hội nghị sẽ tập trung vào một số nội dung gồm: truyền thông Thông điệp ngày đo lường thế giới năm 2024; báo cáo tham luận về hoạt động đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng; báo cáo tham luận về hoạt động so sánh liên phòng; báo cáo tham luận về Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 03/2024/TT- BKHCN về đo lường với phương tiện đo nhóm 2,…

Nguồn: Phòng KHHT – Viện Đo lường Việt Nam

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ