Trong khuôn khổ hợp tác Dự án Lancang – Mekong, sáu (06) Viện Đo lường quốc gia thành viên bao gồm Viện Đo lường Quốc gia (NMIs) của Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam cam kết hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát triển, thay đổi tích cực để thích ứng với các thách thức và nhu cầu đo lường khẩn cấp về phát triển tiểu vùng kinh tế và bền vững. Với nội dung ưu tiên hợp tác của năm 2024 là năng lượng tái tạo.

Ngày 22/5/2024, Viện Đo lường Quốc gia Trung Quốc (NIM) đã có chuyến thăm và làm việc với Viện Đo lường Việt Nam (VMI). Đoàn khảo sát do Dr SHAO Haiming, chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực Điện làm trưởng đoàn và các chuyên gia về các lĩnh vực đo lường Điện, Điện từ trường; Quang học cùng dự. Tiếp đoàn về phía Viện Đo lường Việt Nam có ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các phòng ban tham dự.

Hai đoàn đã trao đổi giới thiệu khả năng hỗ trợ, hợp tác của mỗi bên trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trong đo lường về năng lượng tái tạo.

Đoàn khảo sát Viện Đo lường Quốc gia Trung Quốc đã tìm hiểu về thực trạng về việc sử dụng năng lượng tái tạo của Việt Nam và nhu cầu cần hỗ trợ đào tạo của Viện Đo lường Việt Nam trong thời gian tới.

Sau khi trao đổi một số nội dung kỹ thuật về quang điện cũng như trụ sạc xe điện EV, Đoàn khảo sát đã đi thăm một số phòng lab của Việt Đo lường Việt Nam để biết về tìm hiểu về hiện trạng các thiết bị của VMI.

 

Khung cảnh buổi làm việc tại Viện Đo lường Việt Nam

Cán bộ VMI chụp hình lưu niệm cùng đoàn chuyên gia từ NIM Trung Quốc 

Nguồn: Lê Nguyễn Khánh Linh - VMI

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ