Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Từ ngày 9/10/2023 đến ngày 10/11/2023, Viện Đo lường Việt Nam (Viện) tiến hành đào tạo các kiểm định viên là cán bộ kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật Tây Nguyên
Theo đề nghị của đơn vị quản lý là Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, Viện sẽ mở các lớp đào tạo kiểm định viên thuộc các lĩnh vực: Dung tích; Hóa lý; Quang học và Âm rung
Một số hình ảnh của lớp học


Ảnh: Lãnh đạo Viện, Giáo viên và Học viên lớp học KĐV PTĐ độ rung


Ảnh: Giảng viên đang hướng dẫn các học viên thuộc Trung tâm kỹ thuật Tây Nguyên; Trung tâm kỹ thuật TĐC 3

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ