Ngày 11/11/2011, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo lường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số điều quan trọng và toàn văn của dự thảo Luật Đo lường.

Với 86% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đo lường. Luật gồm 9 chương, 58 điều. Luật Đo lường quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

Luật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường tại Việt Nam.

Luật Đo lường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2012.

Luật Đo lường được ban hành mang ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu mốc phát triển mới của ngành Đo lường nói riêng và hệ thống quản lý nhà nước về đo lường nói chung ở Việt Nam.

(Nguồn tin: NV-QLKH)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ