Trung tâm Đo lường Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đánh giá chương trình so sánh vòng chuẩn đo lường khối lượng APMP.M.M.K6 tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Từ các ngày từ 6/6 đến ngày 8/6/2007, được sự tài trợ của Viện Đo lường CHLB Đức (PTB) và sự giúp đỡ về kỹ thuật của Viện Đo lường quốc gia Úc (NMIA), Trung tâm Đo lường Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đánh giá chương trình so sánh vòng chuẩn đo lường khối lượng APMP.M.M.K6 tại Khách sạn Melia Hà Nội. Tiến sỹ Vũ Khánh Xuân- Giám đốc Trung tâm Đo lường Việt Nam đến tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện đến từ các nước: Ốt-xtrây-lia, Lào, Ai Cập, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Nam Phi, Thái Lan và Việt Nam. Nội dung chính được đề cập và thảo luận trong Hội thảo bao gồm các vấn đề liên quan đến kết quả của so sánh vòng quả cân chuẩn khối lượng:1kg, 500g, 20g, 2g và 100mg. Đối với Trung tâm Đo lường Việt Nam kết quả đánh giá này là bằng chứng kỹ thuật bổ sung vào hồ sơ tham gia MRA trong lĩnh vực khối lượng. Trong những năm tới đây Trung tâm đo lường Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia so sánh vòng lĩnh vực độ dài APMP.L-K4 và APMP.L-K6; lĩnh vực điện P1-APMP.EM-S8; lĩnh vực dung tích APMP.F-K4 …

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ