Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Hội thảo kỷ niệm ngày đo lường thế giới 20-5: “Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực - thực phẩm toàn cầu”
Kỷ niệm ngày Đo lường thế giới 20-5, ngày 12/5/2023 tại Thái nguyên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo với chủ đề theo Thông điệp năm 2023 “Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực - thực phẩm toàn cầu”.
Banner giữa trang chủ
Khảo sát nhu cầu đào tạo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020
Thực hiện Đề án 996/QĐ-TTg về việc “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn...
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city